ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Ubezpieczenia


Pracownik poddany przymusowej kwarantannie uzyska świadczenia chorobowe, nawet jeśli okaże się zdrowy


Nawet jeżeli w danej firmie nikt nie zachoruje, nie oznacza to wcale, że pracodawca nie poniesie kosztów związanych z wypłatą pracownikom wynagrodzenia chorobowego. Będzie ono bowiem przysługiwało także zdrowemu pracownikowi, który zostanie poddany przymusowej kwarantannie. Oczywiście, jeżeli nieobecność podwładnego będzie się przedłużać, ciężar wypłaty świadczenia – zasiłku chorobowego – przejmie wówczas ZUS. 

Czytaj więcej

Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z koronawirusem


Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.

Czytaj więcej

FPP: 90% pracodawców skarży się na nadużywanie zwolnienia L4 przez pracowników


FPP: 90% pracodawców skarży się na nadużywanie zwolnienia L4 przez pracowników

Czytaj więcej

Chaos w rządowym programie. Wszedł w życie na początku roku, a już jest projekt nowelizacji


Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z początkiem roku, a rząd już chce ją korygować. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to uderzą niektórych przedsiębiorców po kieszeni.

Czytaj więcej

Plany kapitałowe bez limitu 30-krotności średniej pensji


Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowany został przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 

Czytaj więcej

FPP i CALPE: Potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu niskich emerytur


Zagadnienia związane z segmentacją rynku pracy oraz zjawiska, które przyczyniły się do największego w UE odsetka umów cywilnoprawnych, prowadzących w konsekwencji do nieoskładkowania umów i brak prawa do świadczeń dla pracowników należy uregulować systemowa, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Czytaj więcej

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Ubezpieczenia


Pracownik poddany przymusowej kwarantannie uzyska świadczenia chorobowe, nawet jeśli okaże się zdrowy

Nawet jeżeli w danej firmie nikt nie zachoruje, nie oznacza to wcale, że pracodawca nie poniesie kosztów związanych z wypłatą pracownikom wynagrodzenia chorobowego. Będzie ono bowiem przysługiwało także zdrowemu pracownikowi, który zostanie poddany przymusowej kwarantannie. Oczywiście, jeżeli nieobecność podwładnego będzie się przedłużać, ciężar wypłaty świadczenia – zasiłku chorobowego – przejmie wówczas ZUS. 


Jak rozliczać wynagrodzenia i zasiłki w związku z koronawirusem

Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w związku z chorobą wywołaną koronawirusem – własną lub członka najbliższej rodziny – a także gdy muszą sprawować opiekę nad dzieckiem, mają prawo do świadczeń za czas tych nieobecności. Uprawnienie to przysługuje również osobom objętym kwarantanną lub izolacją.


FPP: 90% pracodawców skarży się na nadużywanie zwolnienia L4 przez pracowników

FPP: 90% pracodawców skarży się na nadużywanie zwolnienia L4 przez pracowników


Chaos w rządowym programie. Wszedł w życie na początku roku, a już jest projekt nowelizacji

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych weszła w życie z początkiem roku, a rząd już chce ją korygować. Jeśli zmiany zostaną przyjęte, to uderzą niektórych przedsiębiorców po kieszeni.


Plany kapitałowe bez limitu 30-krotności średniej pensji

Projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju oraz o zmianie niektórych innych ustaw przygotowany został przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. 


FPP i CALPE: Potrzebne jest systemowe rozwiązanie problemu niskich emerytur

Zagadnienia związane z segmentacją rynku pracy oraz zjawiska, które przyczyniły się do największego w UE odsetka umów cywilnoprawnych, prowadzących w konsekwencji do nieoskładkowania umów i brak prawa do świadczeń dla pracowników należy uregulować systemowa, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter