ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r.


W związku pytaniami dotyczącymi legitymacji wydanych przed 2017 r., Departament Zwoleń i Koncesji wyjaśnia, że legitymacje pracowników ochrony wydane w okresie 2014-2016 zachowują ważność,
a ich wymiana wymagana jest w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
tj. gdy zamianie uległy:

1) imię lub nazwisko pracownika ochrony;

2) wizerunek twarzy pracownika ochrony;

3) oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)

Za: www.mswia.gov.pl, więcej tutaj

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r.

W związku pytaniami dotyczącymi legitymacji wydanych przed 2017 r., Departament Zwoleń i Koncesji wyjaśnia, że legitymacje pracowników ochrony wydane w okresie 2014-2016 zachowują ważność,
a ich wymiana wymagana jest w przypadkach określonych w § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia,
tj. gdy zamianie uległy:

1) imię lub nazwisko pracownika ochrony;

2) wizerunek twarzy pracownika ochrony;

3) oznaczenie przedsiębiorcy wydającego legitymację, w tym jego firma, siedziba i adres, numer telefonu lub numer koncesji

 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60)

Za: www.mswia.gov.pl, więcej tutaj


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter