ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021


23 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 roku.

Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2021/266/1739.pdf#zoom=90

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021

23 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 roku.

Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/2021/266/1739.pdf#zoom=90


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter