ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Normalizacja


Powołanie nowych KT


9 stycznia 2017 r. powołany został Komitet Techniczny KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia, który  jest komitetem wiodącym w zakresie  współpracy z CEN/TC 439 Private security services i CEN/CLC/TC 4 Services for fire safety and security systems.

Czytaj więcej


1. W dniu 28 maja 2014 r. w PKN w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Technicznego 52 /Systemy alarmowe/ dotyczące omówienie tłumaczenia normy PN EN 50132-7 na język polski.
Norma została przetłumaczona dzięki finansowemu wsparciu PISA.
Aby została wprowadzona w języku polskim / w wersji angielskiej już jest wprowadzona/ musi być jej tłumaczenie zaakceptowane przez KT52.
Osoby zainteresowane normą które chcą zapoznać się z wersją przetłumaczoną i oryginalną i chciałyby wnieść swoje uwagi proszone są o kontakt z przedstawicielem PZP Ochrona w KT52 Stefanem Jerzym Siudalskim pod emailem  stefan@siudalski.pl w celu pobrania wyżej wymienionych materiałów.
Materiały te mogą być używane tylko w celu ewentualnego wniesienia uwag

 


2. Szczęśliwy zbieg okoliczności.
Cieszymy się, że w kilka dni po opublikowaniu na naszej stronie internetowej zapisu o „normach, normalizacji i nienormalizacji” informującym  o niewpisaniu od 10-ciu miesięcy, zgłoszonej przez Komitet Techniczny nr 52 do Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego, normy PN EN 50132 – 1: 2012 na listę polskich norm – wpis taki został dokonany z dniem 6 listopada 2012 r.
Gratulujemy Panu Stefanowi, Jerzemu Siudalskiemu wpisu na listę biegłych sądowych z zakresu ochrony osób i mienia,

Czytaj więcej


3. Normy, normalizacja i  nienormalizacja
Nienormalizacją jest, że  – mimo przetłumaczenia na język polski  i zgłoszenia  10 miesięcy temu przez Komitet Techniczny 52 do PKN na listę Polskich Norm - norma PN EN 50132 – 1:2010 nie została  tam wprowadzona.
Nienormalizacją  jest, że - mimo wycofania Polskiej Normy PN – 93 – 08390/4 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest ona ogłaszana w przetargu na rok 2012.

Czytaj więcej


4. Informacja z I Europejskiego Forum Normalizacyjnego „ Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa ” , 1.02.2012r. Konferencja pod patronatem Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej i Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Ze strony PZP „OCHRONA” w konferencji uczestniczył biegły Stefan Siudalski.

czytaj więcej


5. Posiedzenie KT 52 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym czyli Komitecie Technicznym zajmującym  się normami dotyczącymi systemów alarmowych, w dniu 15 lutego 2012r.
Pobierz

6. Normalizacja - konieczne zmiany " artykuł przedstawiciela PZP "OCHRONA" w Komitecie Normalizacyjnym nr 52 PKN Stefana Siudalskiego

Czytaj więcej


7. "PRZYSZŁOŚĆ NORMALIZACJI” - perspektywy i dzień dzisiejszy wg kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacji

Czytaj więcej

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Normalizacja


Powołanie nowych KT

9 stycznia 2017 r. powołany został Komitet Techniczny KT 323 ds. Usług w Ochronie Osób i Mienia, który  jest komitetem wiodącym w zakresie  współpracy z CEN/TC 439 Private security services i CEN/CLC/TC 4 Services for fire safety and security systems.


1. W dniu 28 maja 2014 r. w PKN w Warszawie odbędzie się posiedzenie Komitetu Technicznego 52 /Systemy alarmowe/ dotyczące omówienie tłumaczenia normy PN EN 50132-7 na język polski.
Norma została przetłumaczona dzięki finansowemu wsparciu PISA.
Aby została wprowadzona w języku polskim / w wersji angielskiej już jest wprowadzona/ musi być jej tłumaczenie zaakceptowane przez KT52.
Osoby zainteresowane normą które chcą zapoznać się z wersją przetłumaczoną i oryginalną i chciałyby wnieść swoje uwagi proszone są o kontakt z przedstawicielem PZP Ochrona w KT52 Stefanem Jerzym Siudalskim pod emailem  stefan@siudalski.pl w celu pobrania wyżej wymienionych materiałów.
Materiały te mogą być używane tylko w celu ewentualnego wniesienia uwag

 


2. Szczęśliwy zbieg okoliczności.
Cieszymy się, że w kilka dni po opublikowaniu na naszej stronie internetowej zapisu o „normach, normalizacji i nienormalizacji” informującym  o niewpisaniu od 10-ciu miesięcy, zgłoszonej przez Komitet Techniczny nr 52 do Polskiego Komitetu  Normalizacyjnego, normy PN EN 50132 – 1: 2012 na listę polskich norm – wpis taki został dokonany z dniem 6 listopada 2012 r.
Gratulujemy Panu Stefanowi, Jerzemu Siudalskiemu wpisu na listę biegłych sądowych z zakresu ochrony osób i mienia,


3. Normy, normalizacja i  nienormalizacja
Nienormalizacją jest, że  – mimo przetłumaczenia na język polski  i zgłoszenia  10 miesięcy temu przez Komitet Techniczny 52 do PKN na listę Polskich Norm - norma PN EN 50132 – 1:2010 nie została  tam wprowadzona.
Nienormalizacją  jest, że - mimo wycofania Polskiej Normy PN – 93 – 08390/4 w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest ona ogłaszana w przetargu na rok 2012.


4. Informacja z I Europejskiego Forum Normalizacyjnego „ Korzyści wynikające z normalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa ” , 1.02.2012r. Konferencja pod patronatem Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej i Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Ze strony PZP „OCHRONA” w konferencji uczestniczył biegły Stefan Siudalski.

czytaj więcej


5. Posiedzenie KT 52 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym czyli Komitecie Technicznym zajmującym  się normami dotyczącymi systemów alarmowych, w dniu 15 lutego 2012r.
Pobierz

6. Normalizacja - konieczne zmiany " artykuł przedstawiciela PZP "OCHRONA" w Komitecie Normalizacyjnym nr 52 PKN Stefana Siudalskiego


7. "PRZYSZŁOŚĆ NORMALIZACJI” - perspektywy i dzień dzisiejszy wg kierownictwa Polskiego Komitetu Normalizacji


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter