ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Polski Związek Pracodawców Ochrona

ul. Koszykowa 61
00-667 Warszawa
Biuro Mindspace, II piętro, lok. 217

tel. +48 609 903 302

      +48 22 826 85 87

biuro@pzpochrona.pl