ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2020/2021r.“ numer referencyjny: ZP.272.8.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,89 zł netto/rbh
 • wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz patrolowania na terenie AWFiS Gdańsk“ numer zamówienia: BZP.260.5.2020.US na podstawie art. 138o na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
 • wymóg zatrdunienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Opera Krakowska


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej“ przy ul. św. Tomasza w Krakowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 17,89 z netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

SZPITAL KLINICZNY im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów szpitalnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu“ – PN 4/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 17,77 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz urządzeń nadawczych p.poż. Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 12,07 zł/netto rbh
 • umowa  o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym m.in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 16,63 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2020/2021r.“ numer referencyjny: ZP.272.8.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,89 zł netto/rbh
 • wymog zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz patrolowania na terenie AWFiS Gdańsk“ numer zamówienia: BZP.260.5.2020.US na podstawie art. 138o na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
 • wymóg zatrdunienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Opera Krakowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej“ przy ul. św. Tomasza w Krakowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 17,89 z netto/rbh

Link do strony postępowania


SZPITAL KLINICZNY im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i obiektów szpitalnych Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera UM w Poznaniu“ – PN 4/20 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 17,77 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Sąd Rejonowy w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi ochroniarskie, stróżowania, monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz urządzeń nadawczych p.poż. Sądu Rejonowego w Zielonej Górze w budynku przy ul. Kożuchowskiej 8 w Zielonej Górze“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 12,07 zł/netto rbh
 • umowa  o pracę

Link do strony postępowania


Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym m.in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 • wybrana oferta ze stawką 16,63 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter