ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Politechnika Warszawska


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW - Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem na terenie głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie”. 

 • wybrana oferta ze stawką 15,84 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Uniwersytet Wrocławski


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona terenu przy ul. Koszarowej 3”. 

 • wybrana oferta ze stawką 16,69 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

ZUS - Oddział w Tarnowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoratu w Bochni”. Zamówienie podzielone było na dwie części.

 • Cześć 1 wybrana oferta ze stawką 17,60 netto/rbh
 • Cześć 2 wybrana oferta ze stawką 18,80 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem wizyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 

 • wybrana oferta ze stawką 14,06 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Urząd Miejski w Bielsku-Białej


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dozorowanie obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej i przyległych do niego terenów parkingowych - budynek przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 

 • wybrana oferta ze stawką 13,80 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej” na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 12,49 netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Politechnika Warszawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW - Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem na terenie głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie”. 

 • wybrana oferta ze stawką 15,84 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Uniwersytet Wrocławski

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona terenu przy ul. Koszarowej 3”. 

 • wybrana oferta ze stawką 16,69 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


ZUS - Oddział w Tarnowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie i Inspektoratu w Bochni”. Zamówienie podzielone było na dwie części.

 • Cześć 1 wybrana oferta ze stawką 17,60 netto/rbh
 • Cześć 2 wybrana oferta ze stawką 18,80 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem wizyjnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi 

 • wybrana oferta ze stawką 14,06 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dozorowanie obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej i przyległych do niego terenów parkingowych - budynek przy ul. Ks. Stanisława Stojałowskiego 32 

 • wybrana oferta ze stawką 13,80 netto/rbh
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej” na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 12,49 netto/rbh

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter