ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Kompleksowa usługa całodobowej ochrony fizycznej budynków, mienia i osób Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych na terenie przy ul. Konstruktorskiej 6 w Warszawie – znak sprawy: ZP/03/19.

 • najniższa oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

ZOO w Płocku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku“ prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • wybrana oferta ze stawką 16,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Szkoła podstawowa i ogólnodostępna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Siechnicach


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona mienia na terenie budowy szkoły podstawowej i ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, Gmina Siechnice numer referencyjny: BZP.271.52.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 13,94 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 14,68 zł netto/rbh

Link do strony postępowania kliknij tutaj

Czytaj więcej

Ochrona Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie” znak sprawy 10/WA/PN/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 18,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania kliknij tutaj

Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015r.poz.2164, z późn. Zm) na usługę w zakresie obsługi recepcji z usługami ochrony osób i mienia w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana w Toruniu o wartości zamówienia ponad 30.000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 13,20 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej 750 000 euro pt.: Kompleksowa usługa całodobowej ochrony fizycznej budynków, mienia i osób Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych na terenie przy ul. Konstruktorskiej 6 w Warszawie – znak sprawy: ZP/03/19.

 • najniższa oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką 13,50 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania


ZOO w Płocku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozorowanie i ochrona terenu, obiektów, osób i mienia  Miejskiego Ogrodu Zoologicznego - Jednostka Budżetowa w Płocku od dnia 01 sierpnia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku“ prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

 • wybrana oferta ze stawką 16,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Szkoła podstawowa i ogólnodostępna sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Siechnicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Ochrona mienia na terenie budowy szkoły podstawowej i ogólnodostępnej Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Siechnicach przy ul. Osiedlowej, Gmina Siechnice numer referencyjny: BZP.271.52.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 13,94 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 


Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 14,68 zł netto/rbh

Link do strony postępowania kliknij tutaj


Ochrona Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie” znak sprawy 10/WA/PN/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 18,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania kliknij tutaj


Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015r.poz.2164, z późn. Zm) na usługę w zakresie obsługi recepcji z usługami ochrony osób i mienia w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana w Toruniu o wartości zamówienia ponad 30.000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 13,20 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter