ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony ocałodobowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.“ znumer referencyjny: BPR.CA.25.13/2020/US na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,85 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Narodowe Centrum Nauki


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Narodowego Centrum Nauki“ znak sprawy: DSO.271.2.7.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,92 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Szpital Św. Anny w Miechowie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala św. Anny w Miechowie i obsługa telewizji przemysłowej składającej się z kamer i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 • wybrana oferta ze stawką 16,45 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Inneko sp. z o.o.


 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów i mienia INNEKO Sp. z o.o. przy ul. Teratralnej 49 w Gporzowie Wlkp." na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 16,47 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2020/2021r.“ numer referencyjny: ZP.272.8.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,89 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz patrolowania na terenie AWFiS Gdańsk“ numer zamówienia: BZP.260.5.2020.US na podstawie art. 138o na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony ocałodobowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.“ znumer referencyjny: BPR.CA.25.13/2020/US na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,85 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Narodowe Centrum Nauki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Narodowego Centrum Nauki“ znak sprawy: DSO.271.2.7.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,92 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 


Szpital Św. Anny w Miechowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów Szpitala św. Anny w Miechowie i obsługa telewizji przemysłowej składającej się z kamer i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania." prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 • wybrana oferta ze stawką 16,45 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 


Inneko sp. z o.o.

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na "Świadczenie usług ochrony obiektów i mienia INNEKO Sp. z o.o. przy ul. Teratralnej 49 w Gporzowie Wlkp." na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

 • wybrana oferta ze stawką 16,47 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

Link do strony postępowania 


Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dozór i fizyczna ochrona obiektu Starostwa Powiatowego w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II 17 oraz mienia znajdującego się na terenie chronionego obiektu w okresie 2020/2021r.“ numer referencyjny: ZP.272.8.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 15,89 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz patrolowania na terenie AWFiS Gdańsk“ numer zamówienia: BZP.260.5.2020.US na podstawie art. 138o na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

 • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter