ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Branżowe akty prawne


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021


23 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 roku.

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r.


w sprawie legitymacji pracowników ochrony

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1307)

Czytaj więcej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r.


W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 (Dz.U. 2016 r. poz. 793, z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.


w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

(Dz.U. 2015 poz. 992 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.


w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

(Dz.U. 2016 poz. 103 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r.


w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1612, z późn. zm.)

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Branżowe akty prawne


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021

23 września opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2021 zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 września 2023 roku.


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie legitymacji pracowników ochrony

 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1307)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r.

W sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne

 (Dz.U. 2016 r. poz. 793, z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.

w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji

(Dz.U. 2015 poz. 992 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony

(Dz.U. 2016 poz. 103 z późn. zm.)


Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1612, z późn. zm.)


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter