ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

O Związku


Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel naszych działań, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.
 

 Schemat organizacyjny


Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Związku

Czytaj więcej

 Władze


Wybrane na XXXI Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 11 czerwca 2019 roku

Czytaj więcej

 Oddziały Regionalne


Spis i dane kontaktowe

Czytaj więcej

 Statut


Statut Polskiego Związku Pracodawców Ochrona uchwalony przez XXXII Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 września 2020 r.

Czytaj więcej

 Kodeks Etyki


Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Czytaj więcej

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

O Związku

Polski Związek Pracodawców Ochrona to dobrowolna, samorządna i niezależna organizacja skupiająca wiodących pracodawców branży bezpieczeństwa w Polsce.

Podstawowy cel naszych działań, to ochrona praw pracodawców i reprezentacja ich interesów wobec instytucji i administracji państwowej, związków zawodowych, mediów oraz samorządu terytorialnego.

Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu uregulowań prawnych, kreowaniu najwyższych standardów rynkowych oraz rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa prywatnego i publicznego. Szczególną uwagę zwracamy na fakt, że ochrona osób i mienia jest nie tylko istotnym elementem życia gospodarczego, ale także ważnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa.
 


Schemat organizacyjny

Zapraszamy do zapoznania się ze strukturą organizacyjną Związku


Władze

Wybrane na XXXI Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 11 czerwca 2019 roku


Oddziały Regionalne

Spis i dane kontaktowe


Statut

Statut Polskiego Związku Pracodawców Ochrona uchwalony przez XXXII Walne Zgromadzenie Członków w dniu 28 września 2020 r.


Kodeks Etyki

Polskiego Związku Pracodawców Ochrona


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter