ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Dialog społeczny


Szefowa MRPiPS objęła roczne przewodnictwo w RDS


Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda podziękował dotychczasowej przewodniczącej RDS. "To był ważny rok, ale to był także i trudny rok w pracach Rady - tak, jak zresztą każdy wtedy, kiedy następują w kraju reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą" - powiedział prezydent.

Czytaj więcej

Nowe forum dialogu społecznego


W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Czytaj więcej

Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku


Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.

Czytaj więcej

Dialog społeczny


1. W tym bloku tematycznym zamierzamy przedstawiać informacje dotyczące:

  • ważniejszych uzgodnień pomiędzy PZPO i związkami zawodowymi pracowników ochrony,
  • przedsięwzięć podejmowanych przez pracodawców i związki zawodowe pracowników ochrony,
  • podejmowanych przez związki zawodowe pracowników ochrony akcji protestacyjnych przeciwko firmom branżowym,
  • stanowiska Związku w sprawie kluczowych problemów występujących w branży

2. Dialog społeczny pobierz

3. Porozumienie z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania pobierz

4. Komunikat o zasadach współpracy pobierz

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Dialog społeczny


Szefowa MRPiPS objęła roczne przewodnictwo w RDS

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda podziękował dotychczasowej przewodniczącej RDS. "To był ważny rok, ale to był także i trudny rok w pracach Rady - tak, jak zresztą każdy wtedy, kiedy następują w kraju reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą" - powiedział prezydent.


Nowe forum dialogu społecznego

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.


Business Centre Club zaprosił Polski Związek Pracodawców Ochrona na konferencję poświęconą dialogowi społecznemu, która odbyła się 27 kwietnia 2015 roku

Spotkanie zatytułowane Dialog społeczny ostatnich lat widziany oczami jego uczestników - studium pokonania konfliktu i kryzysu prowadził wiceprezes BCC, przewodniczący Zespołu d.s. rozwoju dialogu społecznego Trójstronnej Komisji Zbigniew Żurek. Uczestniczyli w nim, między innymi: prof. dr hab. Jacek Męcina sekretarz stanu w MPiPS oraz Anna Grabowska z Forum Związków Zawodowych. PZPO reprezentowała doradca d.s. prawnych Anna Korus.


Dialog społeczny

1. W tym bloku tematycznym zamierzamy przedstawiać informacje dotyczące:

  • ważniejszych uzgodnień pomiędzy PZPO i związkami zawodowymi pracowników ochrony,
  • przedsięwzięć podejmowanych przez pracodawców i związki zawodowe pracowników ochrony,
  • podejmowanych przez związki zawodowe pracowników ochrony akcji protestacyjnych przeciwko firmom branżowym,
  • stanowiska Związku w sprawie kluczowych problemów występujących w branży

2. Dialog społeczny pobierz

3. Porozumienie z Międzyzakładową Organizacją Związkową NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania pobierz

4. Komunikat o zasadach współpracy pobierz


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter