ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

BIP


 Siedziba


Polski Związek Pracodawców Ochrona 
swoją działalnością obejmuje cały kraj.
Biuro Zarządu Związku mieści się w Warszawie.

Adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
Telefon: 22 826 85 87; +48 609 903 302
Strona internetowa: www.pzpochrona.pl
e-mail: biuro@pzpochrona.pl

Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

 Status prawny


Polski Związek Pracodawców Ochrona został utworzony na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców / Dz. U. Nr. 55 poz. 235 / z dnia 23 maja 1991 r z późn. zm.
Związek został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i rejestrowy w dziale "A" poz. "13", pod nazwą : "Krajowy Związek Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych", w dniu 19.03.1992 r.
28.06.2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Związek pod numerem KRS: 0000019164. 25.05.2001 r. XII Walne Zgromadzenie Członków nadało mu nazwę: POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA. Zmiana została zgłoszona w KRS.

 Przedmiot działalności


Polski Związek Pracodawców Ochrona jest organizacją dobrowolną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Polski Związek Pracodawców Ochrona reprezentuje przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych oraz specjalistycznego doradztwa i szkolenia kadr.

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

BIP


Siedziba

Polski Związek Pracodawców Ochrona 
swoją działalnością obejmuje cały kraj.
Biuro Zarządu Związku mieści się w Warszawie.

Adres: ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa
Telefon: 22 826 85 87; +48 609 903 302
Strona internetowa: www.pzpochrona.pl
e-mail: biuro@pzpochrona.pl

Biuro Związku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.


Status prawny

Polski Związek Pracodawców Ochrona został utworzony na podstawie ustawy o organizacjach pracodawców / Dz. U. Nr. 55 poz. 235 / z dnia 23 maja 1991 r z późn. zm.
Związek został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i rejestrowy w dziale "A" poz. "13", pod nazwą : "Krajowy Związek Pracodawców Agencji Ochrony Osób, Mienia i Usług Detektywistycznych", w dniu 19.03.1992 r.
28.06.2001 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Związek pod numerem KRS: 0000019164. 25.05.2001 r. XII Walne Zgromadzenie Członków nadało mu nazwę: POLSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW OCHRONA. Zmiana została zgłoszona w KRS.


Przedmiot działalności

Polski Związek Pracodawców Ochrona jest organizacją dobrowolną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.
Polski Związek Pracodawców Ochrona reprezentuje przedsiębiorców będących pracodawcami i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych oraz specjalistycznego doradztwa i szkolenia kadr.


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter