ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 903 302   biuro@pzpochrona.pl

Bez porozumienia ws. płacy minimalnej w 2022


Propozycja rządu w kwocie 3000 zł brutto została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe –  minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota wolna od podatku. Wobec tak dużych rozbieżności strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, co oznacza, że minimalną płacę określi rząd w rozporządzeniu do 15 września 2021 roku. 

Jeśli Rząd utrzyma swoją propozycję, wówczas w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrośnie z obecnych 2,8 tys. zł do 3 tys. zł, a stawka godzinowa – z 18,30 zł do 19,60 zł

Czytaj więcej na Prawo.pl

 

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Bez porozumienia ws. płacy minimalnej w 2022

Propozycja rządu w kwocie 3000 zł brutto została w zasadzie zaakceptowana przez pracodawców, jednak oczekiwania związków zawodowych były zdecydowanie wyższe –  minimalne wynagrodzenie na poziomie 3 100 zł oraz dodatkowo kwota wolna od podatku. Wobec tak dużych rozbieżności strony nie wypracowały wspólnego stanowiska w sprawie  wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, co oznacza, że minimalną płacę określi rząd w rozporządzeniu do 15 września 2021 roku. 

Jeśli Rząd utrzyma swoją propozycję, wówczas w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę ma wzrośnie z obecnych 2,8 tys. zł do 3 tys. zł, a stawka godzinowa – z 18,30 zł do 19,60 zł

Czytaj więcej na Prawo.pl

 


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter