ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie


8 grudnia 2015 roku, w godzinach 16:00 – 18:00, w hotelu Warsaw Plaza w Warszawie, ul. Łączyny 5 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Pracodawców Ochrona.

<