ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

Kalkulacja kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony i zleceniobiorcy na rok 2017


Pracownik etatowy Zleceniobiorca

 

<