ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Kalkulacja kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony i zleceniobiorcy na rok 2017


Pracownik etatowy Zleceniobiorca

 

<