ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Ochrona Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie” znak sprawy 10/WA/PN/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 18,40 zł netto

Link do strony postępowania kliknij tutaj

Czytaj więcej

Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015r.poz.2164, z późn. Zm) na usługę w zakresie obsługi recepcji z usługami ochrony osób i mienia w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana w Toruniu o wartości zamówienia ponad 30.000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 13,20 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedziba w Toruniu” numer sprawy: BFI.II.272.2.3.2019.

 • najniższa oferta ze stawką 13,08 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Postępowanie jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nie większej niż 750 000 euro prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej w skrócie jako: ustawa Pzp pt.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy”.

 • wybrana oferta ze stawką 12,93 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Sąd Rejonowy w Koninie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pt.: „Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie oraz usługa konwojowania gotówki” nr sprawy Oa.225-5/2018.

 • wybrana oferta ze stawką I zadanie 16,20 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką II zadanie 15,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Czytaj więcej

Stacja Muzeum w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro pt.: „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie” (STM ZP.271.2.2019).

 • wybrana oferta ze stawką 16,60 zl netto/rbh

Link do strony postępowania 

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Ochrona Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochronę Lotniska Warszawa-Babice w Warszawie” znak sprawy 10/WA/PN/2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity).

 • wybrana oferta ze stawką 18,40 zł netto

Link do strony postępowania kliknij tutaj


Dom Pomocy Społecznej im. dr Leona Szumana w Toruniu

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 86 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz. U. z 2015r.poz.2164, z późn. Zm) na usługę w zakresie obsługi recepcji z usługami ochrony osób i mienia w budynkach Domu Pomocy Społecznej im. Leona Szumana w Toruniu o wartości zamówienia ponad 30.000 euro.

 • wybrana oferta ze stawką 13,20 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedziba w Toruniu” numer sprawy: BFI.II.272.2.3.2019.

 • najniższa oferta ze stawką 13,08 zł netto/rbh
 • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania


Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Postępowanie jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości nie większej niż 750 000 euro prowadzone jest na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej w skrócie jako: ustawa Pzp pt.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy”.

 • wybrana oferta ze stawką 12,93 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Sąd Rejonowy w Koninie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pt.: „Ochrona fizyczna osób i mienia w Sądzie Rejonowym w Koninie oraz usługa konwojowania gotówki” nr sprawy Oa.225-5/2018.

 • wybrana oferta ze stawką I zadanie 16,20 zł netto/rbh
 • wybrana oferta ze stawką II zadanie 15,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania


Stacja Muzeum w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro pt.: „Usługa ochrony obiektu Stacji Muzeum w Warszawie” (STM ZP.271.2.2019).

 • wybrana oferta ze stawką 16,60 zl netto/rbh

Link do strony postępowania 


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter