ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE


PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


Postępowanie w trybie przetargu na podstawie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.) i Regulaminu Postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Spółka z o.o. pod nazwą: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia obiektów należących do BPK Sp. z o.o. – numer postępowania: 6/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,10 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 12,86 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Konstanciński Dom Kultury


Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na ochronę mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi o numerze: 1/11/ZO/2017

 • wybrana oferta 15,97 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społecznie pt: Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie nr postępowania: 2/U/RA/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,29 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 15,10 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Muzeum Miasta Łodzi


Postępowanie na usługi społeczne: Świadczenie usług ochrony fizycznej dla Muzeum Miasta Łodzi, znak postępowania: ZP/1/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,60 zł brutto/rbh
 • wybrana oferta 21,34 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Czytaj więcej

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu, znak postepowania: ZP-14/10/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,59 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 13,02 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Czytaj więcej

Filharmonia Łódzka


Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2017)

 • wybrana oferta 16,38 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj 

Czytaj więcej

<

 • Logowanie
 • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
tel./faks 22 826-85-87 biuro@pzpochrona.pl

INTERWENCJE

PZP Ochrona podejmuje działania weryfikacyjne procesów przetargowych i zakupowych, także zwracając się o interwencje do organów administracji takich jak UZP, PIP, ZUS, PFRON i w uzasadnionych przypadkach do organów ścigania, które obejmą zarówno zlecających jak i podmioty podejmujące się wykonania usługi poniżej kosztów płacowych.

Prezentujemy zaniżane ceny oraz apelujemy do zamawiających i klientów o szczegółową analizę treści ofert.


Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Postępowanie w trybie przetargu na podstawie art. 701-705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.) i Regulaminu Postępowania przy udzielaniu zamówień w BPK Spółka z o.o. pod nazwą: Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia obiektów należących do BPK Sp. z o.o. – numer postępowania: 6/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,10 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 12,86 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Konstanciński Dom Kultury

Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na ochronę mienia i osób na terenie Konstancińskiego Domu Kultury wraz z monitorowaniem systemów alarmowych oraz patrolami interwencyjnymi o numerze: 1/11/ZO/2017

 • wybrana oferta 15,97 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społecznie pt: Usługa ochrony fizycznej mienia, budynków oraz terenu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie nr postępowania: 2/U/RA/2018

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,29 zł netto/rbh
 • najniższa oferta 15,10 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Muzeum Miasta Łodzi

Postępowanie na usługi społeczne: Świadczenie usług ochrony fizycznej dla Muzeum Miasta Łodzi, znak postępowania: ZP/1/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,60 zł brutto/rbh
 • wybrana oferta 21,34 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj


Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu, znak postepowania: ZP-14/10/2017

 • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,59 zł netto/rbh
 • wybrana oferta 13,02 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj


Filharmonia Łódzka

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/14/2017)

 • wybrana oferta 16,38 zł brutto/rbh

Link do strony postępowania tutaj 


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter