Aktualności

Firmy zapłacą miliardy złotych za oskładkowanie wszystkich zleceń

O 4 mld zł mogą się zwiększyć wpływy ze składek od umów zlecenia, jeśli rząd zdecyduje się na objęcie składkami każdej z nich.

Sprzeciw polskich przedsiębiorców

Polski Związek Pracodawców Ochrona wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań przewidzianych w przygotowywanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Zniesienie limitu składek ZUS. Trybunał zablokował dodatkowe pieniądze dla rządu

Trybunał Konstytucyjny zablokował zniesienie limitu 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia, ponad który nie są odprowadzane składki na ZUS.

TK zbada zniesienie limitu opłacania składek

Pracodawcy PR podkreślają, że zaskarżona ustawa jest szkodliwa dla polskiej gospodarki i jej najcenniejszych pracowników.

Zmiany na rynku pracy obowiązujące od stycznia 2019 roku

W dniu 11 września br. zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019r.

UODO rusza na kontrole monitoringu

30 września skończył się czas, który Urząd Ochrony Danych Osobowych dał firmom na dostosowanie monitoringu do RODO i regulacji sektorowych.

CAME DOSTARCZA SYSTEM ZARZĄDZANIA PARKINGIEM PRZY LOTNISKU GATWICK W LONDYNIE

CAME dostarczyło zautomatyzowany system parkingowy dla jednego z największych lotnisk - londyńskiego Gatwick. Biorąc pod uwagę fakt, że lotnisko to obsługuje ponad 45 milionów pasażerów rocznie, potrzebne było wyjątkowo solidne rozwiązanie.

Rząd przyjął projekt dot. podniesienia płacy minimalnej do 2 250 zł w 2019 r.

Według CIR, z analiz rynku pracy wynika, że wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2018 r. nie wpływała negatywnie na popyt na pracę.

Śmieciówka będzie etatem. Projekt już prawie gotowy

Inspektorzy PIP będą mogli zmuszać firmy do zatrudniania na etatach

Paweł Borys: uruchomienie PPK w połowie przyszłego roku - realne

Szef PFR dodał, że fundusz rozpoczął wstępne prace przygotowawcze związane z wejściem w życie nowych rozwiązań. "Pamiętajmy, że jest to duże przedsięwzięcie logistyczne. Nie ukrywamy, że już się do tego w pewien sposób przygotowujemy" - podkreślił.

Nowa firma wstąpiła do Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Szczególny sektor działania to nowoczesny monitoring wizyjny w oparciu o analitykę obrazu połączony ze specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi.

Witamy nową firmę członkowską Ochrona DOGMAT

OCHRONA DOGMAT - „ Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze”

Morawiecki: rząd przyjął projekt ustawy o PPK

Zakłada on utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.

Łomżyńskie Centrum Kształcenia Ustawicznego zasiliło szeregi PZPO

Spełnia najwyższą, międzynarodową jakość realizowanego procesu kształcenia - na potrzeby podmiotów państwowych i prywatnych sektora ochrony

NIK skontrolował PFRON i pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych. Potrzeba zmian

Każdego roku PFRON przeznacza na dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych prawie 3 mld zł

Zamówienia publiczne: ważna podstawa prawna do wezwania

Wątpliwości zamawiającego oraz zastosowanie prawidłowej podstawy prawnej stanowią przesłankę dla wezwania wykonawcy w zakresie wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

Za tydzień rusza split payment. Co trzeba o nim wiedzieć?

Korzystanie ze split payment pozwoli m.in. uniknąć sankcji VAT

Jesteśmy członkiem: