ul. Śmiała 26   01-523 Warszawa   tel./faks 22 826-85-87   biuro@pzpochrona.pl