ul. Koszykowa 61   00-667 Warszawa   609 909 774   biuro@pzpochrona.pl

Firma AMODEUS Sp. z o.o. dołączyła do Polskiego Związku Pracodawców Ochrona


Oferujemy paletę usług i rozwiązań wspierających biznes. Nasza oferta to proste, komplementarne i skuteczne rozwiązania z zakresu outsourcingu bezpieczeństwa, które wspierają naszych Klientów, przy jednoczesnej efektywnej minimalizacji kosztów. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pełni w tym przypadku funkcję wspomagającą, ale w wielu przypadkach decydującą również o sukcesie lub porażce, o zysku lub stracie i wreszcie o rozwoju bądź upadku danego przedsiębiorcy. Nasze usługi kierujemy do Przedsiębiorców, których działalność  wymaga stałej lub jednorazowej analizy zagrożeń oraz przygotowania rozwiązań systemowych wspierających stabilność  prowadzonego biznesu, a tym samym redukcję potencjalnych strat.
Strategicznymi obszarami naszego działania są analizy bezpieczeństwa firm i instytucji, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, wywiad gospodarczy oraz techniki kontr inwigilacyjne ( „wykrywanie podsłuchów”), transporty i szkolenia specjalistyczne a także ochrona osobista typu VIP. Ponadto specjalizujemy się w projektowaniu zaawansowanych technicznych systemów bezpieczeństwa a także oferujemy zarządzanie projektami związanymi z ich budową i wdrożeniem.

 

<

  • Logowanie
  • Szukaj

ul. Koszykowa 61, 00-667 Warszawa,
609 909 774 biuro@pzpochrona.pl

Firma AMODEUS Sp. z o.o. dołączyła do Polskiego Związku Pracodawców Ochrona

Oferujemy paletę usług i rozwiązań wspierających biznes. Nasza oferta to proste, komplementarne i skuteczne rozwiązania z zakresu outsourcingu bezpieczeństwa, które wspierają naszych Klientów, przy jednoczesnej efektywnej minimalizacji kosztów. Szeroko rozumiane bezpieczeństwo pełni w tym przypadku funkcję wspomagającą, ale w wielu przypadkach decydującą również o sukcesie lub porażce, o zysku lub stracie i wreszcie o rozwoju bądź upadku danego przedsiębiorcy. Nasze usługi kierujemy do Przedsiębiorców, których działalność  wymaga stałej lub jednorazowej analizy zagrożeń oraz przygotowania rozwiązań systemowych wspierających stabilność  prowadzonego biznesu, a tym samym redukcję potencjalnych strat.
Strategicznymi obszarami naszego działania są analizy bezpieczeństwa firm i instytucji, zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym, wywiad gospodarczy oraz techniki kontr inwigilacyjne ( „wykrywanie podsłuchów”), transporty i szkolenia specjalistyczne a także ochrona osobista typu VIP. Ponadto specjalizujemy się w projektowaniu zaawansowanych technicznych systemów bezpieczeństwa a także oferujemy zarządzanie projektami związanymi z ich budową i wdrożeniem.

 


federacja przedsiebiorców
Zapisz się na newsletter